Ochrana osobních údajůZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel, jako správce osobních údajů, zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující údaje uživatele: jméno, příjmení, pohlaví, e-mailová adresa, přezdívka, názory uživatele na výrobek a IP adresa.

Jméno, příjmení, pohlaví, e-mailová adresa, přezdívka, názory uživatele na výrobek budou zpracovány za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb.

Pohlaví bude zpracováno za účelem rozčlenění Uživatelů v databázi Poskytovatele, případně Klienta.

Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

IP adresa bude zpracována za účelem kontroly a prevence porušování obchodních podmínek a právních předpisů České republiky. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Tyto osobní údaje budou Poskytovatelem zpracovávány po dobu aktivního užívání uživatelského účtu a dále 3 roky od posledního přihlášení do uživatelského účtu, nejméně však po dobu 3 let od jeho založení.

Na e-mailovou adresu mohou být Uživateli zasílány novinky z nabídky testovaných produktů a služeb, které budou zahrnuty do Testování, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej uživatel neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Osobní údaje bude zpracovávat Poskytovatel, mohou jej však pro něj zpracovávat i tito zpracovatelé:

- Poskytovatel webhostingu a databáze Microsoft Azure, společnost Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA IČ: 603-151-330
- poskytovatel softwaru Google Analytics, společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ: 276 04 977
- poskytovatel softwaru pro mailing Quanda, společnost Quanda International s.r.o., se sídlem Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, IČ: 02285665
- poskytovatel softwaru pro mailing Mailgun, společnost Mailgun, 535 Mission St., 14th Floor, San Francisco, CA 94105, USA

Uživatel bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

- požadovat po Poskytovateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává;
- vyžádat si u Poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
- požadovat po Poskytovateli výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které je Poskytovatel povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy Poskytovatele;
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů;
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu testovani@testuj.to
- obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na Poskytovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Uživatel se zavazuje, že v rámci registrace nebo aktualizace svých údajů v Uživatelském účtu nebude uvádět žádné citlivé osobní údaje.